Logo Universiteit Utrecht

Science Educate-it

“Interessant om het effect van onderwijsvernieuwing vast te kunnen stellen.”

Frits Flesch

Lees meer…