Logo Universiteit Utrecht

Science Educate-it

Susanne Vijverberg “Door studenten zelf toetsvragen te laten maken, zijn ze op een activerende manier met de lesstof bezig”

Docente Susanne Vijverberg heeft de online tool Peerwise gebruikt in de cursus Oncologie en Pijn, een keuzeblok in de master Farmacie met 87 studenten.

Bij de start van de cursus heeft ze de tool uitgebreid geïntroduceerd en toegelicht en gaf ze haar studenten de opdracht om tijdens deze vijfweekse cursus zelf drie toetsvragen te ontwikkelen en vijf keer feedback te geven op toetsvragen van medestudenten. Om Peerwise zoveel mogelijk te integreren in de leeractiviteiten van het blok, is gewerkt met strakke deadlines. ‘Ik hoopte dat door de deadlines voor het inleveren van en het geven van feedback op de vragen, de studenten gedwongen werden om delen van de leerstof al door te nemen. En daarnaast ook dat het leren op een meer activerende manier zou plaatsvinden’.
Om studenten alvast wat voorbeelden te geven, heeft Susanne (anoniem) vragen in Peerwise geplaatst. “Wat ik heel positief vond om te zien is dat er veel gebruik van de vragen is gemaakt om te oefenen. Dit is goed te volgen aan de achterkant van het systeem”. In totaal zijn door 87 studenten 264 vragen ontwikkeld, 7.549 vragen beantwoord en 613 comments gegeven. “Ik vond het heel waardevol om ook feedback te krijgen op de vragen die ik zelf in het systeem had geplaatst. Daardoor ga je als docent toch op een andere manier naar je vragen kijken”.  De week voor de eindtoets hebben de studenten het meest actief gebruik gemaakt van Peerwise door de vragen als oefenmateriaal te gebruiken. De docent had aangegeven dat er één vraag uit de verzameling van vragen terug zou komen in de eindtoets. Het slagingspercentage was opvallend: 87% tegenover 70% in het vorige jaar. Of dit resultaat geheel aan de inzet van Peerwise is toe te schrijven kan niet zo gesteld worden, omdat het ook een goed cohort studenten kan zijn.

De studenten vonden de tool makkelijk in het gebruik. Er waren tijdens de cursus nauwelijks vragen over de tool. Ook met het inloggen waren er geen problemen. Circa de helft van de studenten heeft de cursusevaluatie (op vijfpuntsschaal van sterk mee oneens tot zeer mee eens) ingevuld waaruit o.a. bleek dat:

  • het bedenken van vragen ze hielp om de leerstof beter te begrijpen: 3,3
  • het beantwoorden van vragen ze hielp om de leerstof beter te begrijpen: 3,8

 

“Peerwise is geen tool die je keer op keer moet inzetten. Als studenten de tool bij verschillende cursussen zouden moeten gebruiken, gaat het waarschijnlijk tegenstaan. Afstemmen dus met andere docenten om herhaaldelijk gebruik te voorkomen, maar dit geldt uiteraard ook voor andere tools”. Susanne vond het mooi om te zien dat er vaak uitgebreid toelichting werd gegeven op elkaars antwoordopties. “De feedback was ook inhoudelijk en dus niet alleen ‘dit is goed/dit is fout’. En ook mooi meegenomen: de vragen zijn te exporteren en opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld als oefenvragen voor een volgende cursus”.

Share