Logo Universiteit Utrecht

Science Educate-it

Verplichte toetsvraag Remindo

Het is mogelijk om voorafgaand aan de toets, de student een verklaring te laten bevestigen waarin toets- of examenvoorwaarden worden getoond.

Voorheen kon dit door het inbouwen van een extra stap om te voorkomen dat men de verklaring kon negeren. Nu is deze functie standaard onderdeel van de instellingen van een toetsmatrijs. 

Indien deze functie wordt aangezet, krijgt de student alleen toegang tot de toets als er een akkoord is gegeven op het scherm met de voorwaarden. De tekst van de voorwaarden is alleen zichtbaar bij de start van de toets. De student heeft de mogelijkheid om de tekst naar zichzelf toe te laten mailen door een optie aan te vinken. 

Een voorbeeld van een tekst die gebruikt kan worden in de verklaring van een toets die thuis wordt afgenomen: 

Beste student, 

Deze toets vindt plaats onder bijzondere omstandigheden waarin we, nog meer dan anders, vertrouwen op jullie professionaliteit en integriteit. 
Om te zorgen dat iedereen daarvan dezelfde verwachtingen heeft vragen we je om onderstaande verklaring te bevestigen door op de akkoord knop te klikken. 
Als je niet instemt dan is de toets in principe ongeldig. 
Dit kan alleen ongedaan gemaakt worden door een uitspraak van de examencommissie, die verkregen kan worden door de commissie een schriftelijke verklaring te sturen per email. 
0    Ik maak deze toets onder mijn eigen naam/Ik ben ingelogd met mijn eigen account. 
0    Ik maak deze toets zelf, zonder contact met of hulp van anderen. 
0    Ik zal vragen en antwoorden niet kopiëren, “screendumpen” of op andere manier vastleggen of verspreiden, tijdens noch na afloop van de toets. 
0    Ik zal alleen de toegestane hulpmiddelen en bronnen gebruiken die aangegeven worden in de introductietekst van de toets.
 
Ik weet dat: 
   0 Het schenden van bovengenoemde afspraken wordt aangemerkt als fraude (zie OER art 5.14). 
0   Antwoorden gecontroleerd kunnen worden op plagiaat. 
0   De uitslagen van deze toets zijn onder voorbehoud: de examinator kan mij in een later stadium nog uitnodigen voor een aanvullende mondelinge toetsing (bijvoorbeeld via Skype of Teams). 

Na het bevestigen van dit scherm, zal de toets worden gestart. 

Share