Logo Universiteit Utrecht

Science Educate-it

Vragen maken

Tip! Start (tijdig) met het maken van vragen in Remindo !

Meer informatie over:

Wil je graag directe onderwijskundige ondersteuning van het ontwikkelen van vragen?
Elly Langewis (voor Biologie docenten) of Irene Geurts (voor Bèta algemeen) kunnen hierbij helpen

 

Share