Logo Universiteit Utrecht

Science Educate-it

Aan de slag met Blackboard

Er is een directe koppeling tussen Osiris en Blackboard, die er voor zorgt dat docenten en studenten toegang hebben tot de juiste cursusomgevingen. Docenten bepalen zelf de inrichting van hun digitale leeromgeving voor hun cursus, en wanneer deze toegankelijk wordt voor studenten.

Voor technische – en didactische ondersteuning en advies kunnen docenten terecht op de supportsite van Blackboard en bij de facultaire ondersteuning.

SUPPORTSITE BLACKBOARD E-MAIL BLACKBOARD SUPPORT BETA

Share